Clases de idioma japonés en Ibaraki

Inicio > Para aprender japonés > Clases de idioma japonés en Ibaraki

La parte norte, central
Cities Group name TEL
Kitaibaraki City Kitaibaraki Kokusaikoryu Kai(KIFA) 0293-43-4436
Takahagi City Minnano Nihongo Kyoshitsu

0293-23-4117

Hitachi City Friendly Anzu 0294-36-5440
Kokusaikoryu Volunteer Network Sakura 0294-34-6257
NIHONGO no HEYA 0294-38-3816
Hitachiota City Nihongo Volunteer “Hitachiota” 0294-72-7004
Hitachiomiya City Bara no Kai 0295-55-2871
NakaCity NAKA NIHONGO CLUB 029-295-5057
Tokai Village Tokai JLT 090-4487-8908
Tokai Nihongo Volunteer Kyoshitsu 090-1669-6961
TNK Tokai Nihongo Kyoshitsu 080-1001-3746
Tokai-mura Kokusai Koryu Kyokai Nihongo Kyoshitsu 029-279-1814
Hitachinaka City MESA Friendship (MESA J's Club) 029-248-3686
Friendly Japan World 029-272-6301
Nihongo Kyoshitsu para niños TAIYO 029-273-1774
Nihongo Kyoshitsu IROHA 029-273-6992
Asociacion Internacional de Hitachinaka “Nihongo Kyoshitsu Run-run”
029-212-6855
info@hitachinaka-ia.org
Kanji Kyoshitsu Takenoko 029-274-1226
Mito-shi MESA Friendship (MESA J's Club) 029-248-3686
ORBIS orbismito95@yahoo.co.jp
L'avenir 029-247-4185
Fuji no Kai 029-247-8011
Sofia 0299-46-6085
Nihongo Voluntario para niños Sekirei no Kai 029-221-5155
Omitama City Asociación Multicultural Omitamajin 090-1460-4652
hatori_tfla@yahoo.co.jp
Sabaidi 0299-46-1309
takita0026@yahoo.co.jp
Nihongo Kyoshitsu "Te to Te no Kai" 0299-58-1087
Kasama City Kasama-shi Kokusai Koryu Kyokai 090-2761-8771
0296-73-0001

Oarai town

Oarai-machi Kokusai Koryu Kyokai 029-267-5111 (extensión 214)
la sudeste (Rokko)
Kashima City okusaikoryu SALVIA 0299-83-0333
Kashima Kokusaikoryu JC Circle 0299-83-4520
Kamisu City Kamisu-shi Kokusai Koryu Kyokai 070-3923-5936
Hokota City Hokota Nihongo Club 0291-33-6613
Namegata City Namegata Nihongo Club 0299-72-0811
Itako City Asociación Internacional de Itako "Kokusaikoryu no Kai・Popula" 0299-62-4344
la sur
Tsukuba City Niji no Kai joho@rainbowclub.gr.jp
Tsukuba-shi Nihongo Kyoshitsu Keyaki no Kai hattori.keiko@nifty.com
Tsukuba-shi Kokusai Koryu Kyokai 029-869-7675
Tsukubamirai City Tsukubamirai-shi Nihongo Hiroba 0297-25-2101
Tsuchiura City Tsuchiura UNESCO Kyokai・Tsuchiura-shi Kokusai Koryu Kyokai 029-826-9051
Tsuchiura Danjo Kyoudou Sankaku Center 029-827-1107
Ushiku City Usgiku-shi Kokusai Koryu Kyokai 029-873-2111
Ryugasaki City Ryugasaki Nihongo Volunteers “Friend” 0297-66-8483
Ryugasaki-shi Kokusai Koryu Kyokai 0297-64-1111 (extensión 363)
Ishioka City Friendship Ishioka 0299-23-0438
GLOBAL HEARTS 0299-23-6582
Toride City Toride-shi Kokusai Koryu Kyokai 0297-74-2141 (extensión 1112)
Nihongo Kyoshitsu Toride 080-5408-3585
Ami Town Ami-machi Kokusai Koryu Kyokai (Ami Nihongo Club) 029-888-1111 (extensión 292)
Miho Village Miho Kokusai Koryu Kyokai "Nihongo Kyoshitsu" 0298-85-5409
Inashiki City Nihongo Circle “Kabocha” 029-840-5133
Moriya City Moriya-shi Kokusaikoryu Kyoukai Nihongo koza Iinkai mifa@fureai.or.jp
la oeste de la prefectura
Chikusei City Chikusei-shi Kokusai Yuko Kyokai 090-8056-5690
Joso City Mitsukaido Kokusai Koryu Tomo no Kai 0297-22-2198
Ishige Kokusai Koryu Tomo no Kai 0297-42-8407
Koga City Koga-shi Kokusai Koryu Kyokai 0280-92-3111
Yuki City Yuki Nihongo Kyoshitsu "NOBIRU KAI" 0296-45-6534
Bando City Bando-shi Kokusai Koryu Tomo no Kai 090-1504-4500
Sakai Town Kokusaikoryu Tomo no Kai “Sakai” 0280-81-1337
kokusai_sakai@yahoo.co.jpTOP