Mga pamamaraan sa Sakuna / kalamidad

Home > Impormasyon para sa oras ng kalamidad > Mga pamamaraan sa Sakuna / kalamidad

Ano’ng gagawin mo kapag lumindol?

Sa paghahanda sa paglindol, ano’ng gagawin mo?

Ano kaya ang lindol? Ano kaya ang tsunami?

Ano’ng gagawin mo: kapag nagkaroon ng Nuclear accident? Kapag bumagyo?

  Pinagbuod namin at ginawang compact ang mga mahahalagang maaaring magamit na impormasyon para sa ganitong pagkakataon.

I-print out ito para magamit. Kabilaang i-print out ito, tupiin at ilagay o i-ipit sa loob ng pasaporte, at madadala ninyo ito kahit saan. Ipinamamahagi rin ito sa loob mismo ng kapisanang ito; sa International Exchange Main Division ng bawa’t municipalidad, lungsod, bayan, baryo o nayon; sa mga ahensiya ng Immigration Office; at sa iba pa.

(PDF1.70MB)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TOP