Daan sa pagpasok sa (web)site ng internet (Access)

Home > Tungkol sa IIA > Daan sa pagpasok sa (web)site ng internet (Access)

Guide papuntang Punong Tanggapan
map
 Paraan ng pagpunta o pagsakay sa sasakyan (Transportation Information)
Sa pamamagitan ng paglakad
15 minuto mula sa South Exit ng JR Mito Station
Sa pamamagitan ng pagsakay sa bus
Mula sa No. 8 na sakayan ng bus sa North exit ng Mito Station, sumakay ng Ibaraki Kotsu bus papuntang Honmachi /Hamada) o kaya’y sumakay ng Kanto Tetsudo bus papuntang Ochaen. Bumaba sa Kenmin Bunka Center Mae (Entrance o Pasukan ng Prefecture Resident’s Cultural Center).
Sa pamamagitan ng pagsakay sa Kotse
Mula sa Joban-do Mito IC, dumaan ng Kokudo Goju-Go Bypass o National Road Number 50 Bypass (direksyong papunta ng Ooarai / Hitachi), at kumaliwa sa crossing ng Yonezawamachi.
Mula sa Kokudo Roku-Go (National Road number 6), pumasok ng Mito City at dumaan sa Hamada Jujiro sa direksyong papuntang Mito Station.
Lokasyon o Kinaroroonang lugar (Address)
〒310−0851
The Hirosawa City Kaikan (Kenmin-bunka Center) Annex 2F 745 Senba-cho Ushirokawa, Mito-shi, Ibaraki-ken 310-0851
Tel. No.029-241-1611 (Tanggapan o Opisina))
029-244-3811 (Senter para sa Sanggunian ng mga Dayuhan)
FAX: 029−241−7611
Guide papuntang Ibaraki Shanghai Office
Address

Lokasyon o Kinaroroonang lugar (Adres):
200335
2201 West Yan-an Rd. Shanghai City
Republic of China
Room 1708 Shanghai International Trading Center
Tel No.: +86-21-6275-3338
FAX: +86-21-6275-0774
E-mail: ibaraki@uninet.com.cn
Homepage address: http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/shanghai/


TOP