Impormasyon tungkol sa opisina (Office Information)

Home >Tungkol sa I.I.A >Impormasyong tungkol sa opisina

Lugar ng Punong Tanggapan (Head Office location)
Business hours:Mula alas-8:30 ng umaga hanggang 5:15 ng hapon
(Konsultasyon para sa mga Dayuhan: Mula 8:30 hanggang 5:00 ng hapon)
Araw na Sarado:Sabado / Linggo / National Holidays / Simula at katapusan ng taon
Lugar ng Tanggapan
Sinusuportahan ng I.I.A. ang mga aktibidades ng Pakikipagtutulungan sa International Exchange
 Numero ng telepono (029-241-1611)
Foreigner Consultation Center
Konsultasyong tungkol sa batas, Visa, trabaho o hanapbuhay, pag-aasawa, edukasyon at iba pang mga bagaybagay tungkol sa kabuuang pamumuhay sa bansang Hapon

Numero ng teleponong para lamang sa konsultasyon(029-244-3811)

Salon

Sa loob ng opisina ng I.I.A, mayroong salon para sa international exchange para sa mga dayuhan.  Pwedeng gamitin ang salong ito tuwing office hours.Ang mga sumusunod na gamit at materyales ay magagamit nang libre
Internet
Maaring mag-internet, mag-email at iba pang computer application
At puede na rin gamitin ang Skype.

Pandaigdig na Telebisyon at Video
Maaring kumopya ng mga video kung ililipat ito mula sa international (foreign) standard video, o kaya’y kung isasalin sa international (foreign) standard na video. *1

Aklatang Pang-internasyonal
Pwede manuri ng mga dyaryo at magasing pang-bansang Hapon at pangbanyaga
o Japan Times
o Herald Tribune
o International Press
o Philippine Silangan Shimbun
o Nihon Shin-Kakyo-ho
o TIME
o Veja
o Asia Pacific
*1:  Ayon sa batas ng karapatang magpalathala (copyright law) ng bansang Hapon, kapag ang layunin ay para sa pansariling gamit lang, maaaring kumopya nang isang beses lamang


TOP