Mga tinipong ugnay

Home > Mga tinipong ugnay

site name 日本語 English 中文 Português Tagalog ภาษาไทย Español 한국어 Bahasa
Indonesia
Tiếng Việt
Prepektura ng Ibaraki (Ibaraki Prefecture)
Dibisyong Pang-internasyonal ng Pangkat Pangkabuhayang kapaligiran sa Prepektura ng Ibaraki
Tanggapan ng Shanghai sa Prepektura ng Ibaraki (Ibaraki Prefecture Shanghai Office)  
Ibarakey Report (Dibisyong Pang-internaysonal ng Pangkabuhayang kapaligiran sa Prepektura ng Ibaraki)
Patakaran Para sa Impormasyong Pambiglaang pangangailangang-panggamot sa Prepektura ng Ibaraki
IBARAKI AIRPORT

site name 日本語 English 中文 Português Tagalog ภาษาไทย Español 한국어 Bahasa
Indonesia
Tiếng Việt
Kagawaran ng mga Suliraning Panlabas ng Bansa
Opisyal na pamalagian ng mga banyagang nakatalaga sa bansang Hapon (Kagawaran ng mga Suliraning Panlabas ng Bansa)
Opisyal na pamamalagi sa ibang bansa (Kagawaran ng mga Suliraning Panlabas ng Bansa)
Immigration Bureau of Japan

site name 日本語 English 中文 Português Tagalog ภาษาไทย Español 한국어 Bahasa
Indonesia
Tiếng Việt
Iba’t ibang lenggwahe ng impormasyong pangkabuhayan  ((Pundasyon) Samahan ng Sariling-Pamamahalang Panghukuman ng Lipunang Pagsasa-internasyonal)
Talaan ng Suliraning Pang-medisina sa iba’t ibang lenggwahe (NPO Pagtitipon  ng Samahang Panghukuman Para sa Pakikipag-ugnayang Pang-internasyonal ng Konandai, Korporasyon ng mga Samahan Para sa Pakikipag-ugnayang Pang-internasyonal sa Prepektura ng Kanagawa)
The AMDA International Medical Information Center    
Multilingual child-rearing Information
NHK world
Web Japan    
Japanese Language Proficiency Test
Study in Japan Comprehensive Guide(MOFA)
Erin's Challenge! I can speak Japanese(The Japan Foundation)            TOP