JapaneseEnglish中文PortuguêsTagalogภาษาไทยEspañol한국어Bahasa Indonesia
contents
ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิต
ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
กาีรให้้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ แผนกการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มุมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับI.I.A
ติดต่อสอบถาม
การเชื่อมโยง – ลิงค์
 ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ

หน้าแรก > คำปรึกษาความช่วยเหลือสำหรับชาวต่างชาติ > ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ

บริการให้คำปรึกษาพหุภาษา
photo

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติของสมาคมนั้นรับให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย วีซ่า การทำงาน การแต่งงาน การศึกษา ตลอดจนเรื่องต่างๆทั่วไปที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและรองรับได้ทั้ง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ภาษาตากาล็อก ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย และ ภาษาเวียดนาม และภาษาอื่นๆ

ท่านสามารถรับฟังคำปรึกษาได้ทั้งทางโทรศัพท์, ตัวต่อตัวหรือวิธีอื่นที่ท่านสะดวกได้ กรุณาติดต่อมาทางสมาคม โดยทางสมาคมจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตลอดจนข้อมูลหรือเรื่องราวความลับของท่านจะไม่ถูกแพร่งพรายอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ ทางสมาคมก็ได้จัดให้มีทนายความมาให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะทางทางกฎหมาย โดยจะมีขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง และไม่คิดค่าใช้่จ่ายใดๆทั้งสิ้น (จำเป็นจะต้องมีการนัดก่อนล่วงหน้า)

วันและเวลาทำการของศูนย์
วันและเวลา:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 ถึง17.00 น.
เนื้อหาที่รับปรึกษา:
กฎหมาย วีซ่า การทำงาน การแต่งงาน การศึกษา ตลอดจนเรื่องต่างๆทั่วไปที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
     ตารางการให้คำปรึกษาในภาษาต่างๆในแต่ละวัน
วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดีี วันศุกร์
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ
เวียดนาม

13:30~17:00
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาสเปน ภาษา เวียดนาม
13:30~17:00
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาจีน
ภาษาไทย
เวียดนาม
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาตากาล็อก
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาไทย

    ※สำหรับการปรึกษาของภาษาอื่นๆ ผู้ให้คำปรึกษาใช้วิธีรองรับด้วยอุปกรณ์แปลภาษา

รายละเอียดการให้คำปรึกษาฟรีโดยทนายความ
photo ทางศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติได้จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาจากทนายความฟรีโดยจะถูกจัดขึ้นเดือนละ2ครั้ง

ในบรรดาปัญหาต่างๆที่ทางศูนย์รับปรึกษานั้น หากเป็นปัญหาที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็สามารถที่จะขอรับฟังคำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจากทนายความได้โดยตรง

บริการดังกล่าวนี้จะถูกจัดขึ้นที่ห้องรับฟัง คำปรึกษาที่สำนักงานของทางสมาคม I.I.A เมืองมิโตะ (ดูแผนที่ได้ที่นี่)


โดยบริการดังกล่าวนี้เป็นบริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ว่าจะต้องทำการนัดไว้ก่อนล่วงหน้า ดังนั้นกรุณาลงทะเบียนจองวันเวลา และปรึกษาปัญหาของท่านกับทางศูนย์ก่อนล่วงหน้า

 

ตารางการให้คำปรึกษาโดยทนายความประจำปี ค.ศ.2021
เวลา :13:30-15:30

  วันพฤหัสบดี วันพุธ
เดือนเมษายน
วันที่ 8
วันที่ 21
เดือนพฤษภาคม
วันที่ 6
วันที่ 19
เดือนมิถุนายน
วันที่ 3
วันที่ 16
เดือนกรกฎาคม
วันที่ 8
วันที่ 21
เดือนสิงหาคม
วันที่ 5
วันที่ 18
เดือนกันยายน
วันที่ 9
วันที่ 22
เดือนตุลาคม
วันที่ 7
วันที่ 20
เดือนพฤศจิกายน
วันที่ 4
วันที่ 17
เดือนธันวาคม
วันที่ 2
วันที่ 15
เดือนมกราคม
ค.ศ.2022
วันที่ 6
วันที่ 19
เดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 3
วันที่ 16
เดือนมีนาคม
วันที่ 3
วันที่ 16

 

รายละเอียดการให้คำปรึกษาฟรีโดยทนายความ
เนื้อหา
หน่วยงาน
ชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป ภายในจังหวัด เนติบัณฑิตยสภาประจำจังหวัดอิบารากิ
ภายนอกจังหวัด ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ เขตชินจุกุ
การรักษาพยาบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานพยาบาลนานาชาติแอมด้า (AMDA)
ปัญหาสตรี บ้านหญิงHELP (House in Emergency of Love and Peace)
บริการประชาชนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

TOP