contents
ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิต
ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
กาีรให้้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ แผนกการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มุมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับI.I.A
ติดต่อสอบถาม
การเชื่อมโยง – ลิงค์
 คู่มือขณะเกิดภัยพิบัติ

หน้าแรก> ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ > คู่มือขณะเกิดภัยพิบัติ

ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นคุณจะทำอย่างไร?
คุณเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรอรับกับแผ่นดินไหว?
แผ่นดินไหวคืออะไร? สึนามิคืออะไร?
ถ้ามีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์เกิดขึ้น? ถ้าำมีพายุไต้ฝุ่นเข้ามา?

เราได้รวบรวมข้อมูลต่างๆอันเป็นประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โดยข้อมูลดังกล่าวถูกสรุปไว้อย่างกระชับและำพร้อมให้ืท่านพิมพ์ออกไปใช้ได้ทันที ซึ่งเมื่อท่าน

พิมพ์ทั้งหน้าและหลัง แล้วพับเสียบเก็บไว้ในหนังสือเดินทางก็จะทำให้สามารถพกพาได้สะดวก
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถรับข้อมูลดังกล่าวได้ที่ ทางสมาคมโดยตรง, หน่วยควบคุมดูแลการแลกเปลี่ยนนานาชาติในทุกๆเมืองตำบลและหมู่บ้าน หรือที่สาขาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

(PDF1.64MB)

 

 

 

 

 

ผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีต่อสุขภาพ

จากการเกิดอุบัติเหตุโรงผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะไดอิจิหลังจากเกิด

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางแถบตะวันออกของญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมา

ทุกท่านชาวต่างชาติที่อาศัยหรือพำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นอาจวิตกกังวลในเรื่องผลกระทบ

ของรังสีที่มีต่อสุขภาพ ฯลฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อการดำรงชีวิต

อย่างปลอดภัยของทุกท่าน ทางศูนย์พหุภาษาแห่งสมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ

ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานต่างๆ และได้จัดทำเป็นภาษาต่างประเทศ 7 ภาษา

ตอนนี้...สามารถใช้บริการหาอ่านได้แล้วค่ะ


PDF 6.5MB