contents
ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิต
ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
กาีรให้้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ แผนกการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มุมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับI.I.A
ติดต่อสอบถาม
การเชื่อมโยง – ลิงค์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องกิจกรรมของทางสมาคม

หน้าแรก > เกี่ยวกับI.I.A > ข้อมูลข่าวสารเรื่องกิจกรรมของทางสมาคม

ต่อไปนี้จะขอแนะนำกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆที่ทางสมาคม I.I.A จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาต

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้นชาวเมืองจังหวัดอิบารากิจะมีการจัดงาน 「ลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 」 ขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในงานเทศกาลประจำจังหวัดที่ชาวเมืองจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยงานนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชนเอกชนที่เกี่ยวข้อง ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอิบารากิALT(ผู้ช่วยอาจาีรย์สอนภาษาต่างประเทศ) นักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนอาสาสมัครทุกท่านของทางสมาคม ภายในงานจะมีเกมและกิจกรรมต่างๆมากมายที่มีผู้ชมเบียดเสียดกันเป็นแถว นอกจากนี้ยังมีีมุมให้ทดลองสวมใส่เครื่องแต่งกายประจำชาติต่างๆตลอดจนชิมรสอาหารประจำชาติต่างๆอีกด้วย
เทศกาลงาน Fureai
ทุกๆเดือนเมษายนของทุกปี ทางสมาคมจะไปออกร้านที่งานเทศกาล [daisuki ibaraki fureai] ซึ่งจัดขึ้นที่ลานกว้างของอาคาร sannomaru( อาคารของอดีตศาลากลางประจำจังหวัด) หรือบริเวณใกล้เคียง โดยภายในงาน ทางสมาคมจะมีการออกร้าน แนะนำกิจการงานต่างๆของทางสมาคม ตลอดจนยังมีการให้ทดลองสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำชาติต่างๆอีกด้วย
งานคาราวานโลก
กิจกรรมนี้เป็นการจัดส่งคณาจารย์ชาวต่างชาติต่างๆที่อาศัยอยู่ภายในจังหวัดอิบารากิไปที่โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆเวลามีการจัดเทศกาลเพื่อให้เหล่าคณาจาีรย์ชาวต่างชาตินั้นได้แนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประเทศบ้านเกิดของตน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้มีความรู้จักและเข้าใจกับนานาประเทศเพิ่มมากขึ้น การได้ฟังเรื่องราวต่างๆของเหล่าคณาจารย์ชาวต่างชาตินั้น เปรียบเหมือนเป็นการเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกไปพร้อมๆกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมของประเทศต่างๆลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ทูตสัมพันธไมตรีนักเรียนต่างชาติประจำจังหวัดอิบารากิ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวเมืองจังหวัดอิบารากิและนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในจังหวัดได้มีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ตลอดจนมีความเข้าใจ์ ตลอดจนมีความเข้่าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ทางสมาคมจึงได้มีการจัดตั้งทูตสัมพันธไมตรีนักเรียนต่างชาติขึ้น โดยบรรดาทูตสัมพันธไมตรีทุกท่านจะถูกส่งไปยังโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดเวลามีงานแลกเปลี่ยนนานาชาติดังที่ได้กล่าวไว้ในโครงการงานคาราวานโลกข้างต้น

บริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติสัญจรฟรี1วันโดยทนายความ

นอกจากศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติที่สำนักงาน ของทางสมาคมในเมืองมิโตะ(จันทร์ - ศุกร์) และการให้คำปรึกษาโดยทนายความโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้ว (เดือนละ2ครั้ง) ทางสมาคมยังจัดให้มีการให้คำปรึกษาสัญจรฟรีโดยทนายความขึ้นอีกปีละ1ครั้ง

รายละเอียดโปรดดูที่ หน้าคำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ

เป็นกิจกรรมที่ให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอิบารากิ มากล่าวความรู้สึกต่างๆที่มีในการดำรงชีวิตทุกๆวัน ตลอดจนความแตกต่างระหว่างประเทศญี่ปุ่นและบ้านเกิดของตน หรือเรื่องราวอื่นๆที่จะเป็นการส่งเสริมความเข้าใจในนานาประเทศเพิ่มมากขึ้นเป็นภาษาญึ่ปุ่น การเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นในมุมมองของชาวต่างชาตินี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ติดตามเป็นอย่างมากในทุกๆปี


TOP