JapaneseEnglish中文PortuguêsTagalogภาษาไทยEspañol한국어Bahasa Indonesia
contents
ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิต
ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
กาีรให้้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ แผนกการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มุมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับI.I.A
ติดต่อสอบถาม
การเชื่อมโยง – ลิงค์
 การเรียนภาษาญี่ปุ่น

หน้าแรก> การเรียนภาษาญี่ปุ่น

ที่จังหวัดอิบารากินี้มีสถานที่ต่างๆมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยอาสาสมัคร
ภายในจังหวัดอิบารากินี้ มีห้้องเรียนภาษาญึ่ปุ่นโดยอาสาสมัครอยู่มากกว่า60แห่ง
map
โรงเรียนสอนภาษาญึ่ปุ่น
สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นนั้น เราขอแนะนำโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
   

คำศัพท์ระดับมัธยมต้น
(โครงการแฮนส์ มหาวิทยาลัยอุซึโนมิยะ-ไดโจบุเน็ต)

  ขอแนะนำหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ซึ่งต้องใช้ในชั้นเรียน โดยอ้างอิงจากหนังสือตำรา
เรียนระดับมัธยมต้น 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (แขนงที่1 และแขนงที่2)

TOP