Tư vấn cho người nước ngoài

HOME > Tư vấn cho người nước ngoài

Tư vấn bằng 9 loại ngôn ngữ
photo

Tại trung tâm tư vấn của hiệp hội tiếp nhận tư vấn về pháp luật, điều kiện làm việc, hôn nhân, giáo dục và các vấn đề khác liên quan đến cuộc sống.

Tư vấn bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thái, tiếng Philippine, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Indonesia, tiếng Việt và các ngôn ngữ khác.

Ngoài ra, trung tâm có tư vấn miễn phí với luật sư cho những người cần tư vấn pháp lý. Dịch vụ tư vấn này một tháng có 2 lần (Yêu cầu phải hẹn đặt trước)

Giờ làm việc tại trung tâm tư vấn
Giờ tư vấn:
8:30-17:00 thứ Hai ~ thứ Sáu
Lĩnh vực tư vấn:
Luật pháp, điều kiện lao động, tình trạng cư trú (visa), hôn nhân, giáo dục và các vấn đề khác về cuộc sống tại Nhật Bản
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Tiếng Nhật - Tiếng Anh - Các ngôn ngữ khác
Tiếng Việt

13:30~17:00
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Việt
13:30~17:00
Tiếng Indonesia
Tiếng Trung
Tiếng Thái
Tiếng Việt
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Philipine
Tiếng Indonesia
Tiếng Thái

     ※Khi tư vấn bằng các ngôn ngữ khác nhân viên tư vấn sẽ sử dụng các
     thiết bị thông dịch để hỗ trợ trong việc tư vấn.

Tư vấn pháp luật miễn phí
photo Trung tâm tư vấn cho người ngoại quốc có luật sư tư vấn pháp luật miễn phí một tháng 2 lần. Dịch vụ này dành cho những người đã liên lạc với trung tâm tư vấn và cần chuyên môn của luật sư để giải quyết.

Địa điểm là phòng tư vấn của Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Ibaraki, thành phố Mito. (Bản đồ).
Cần liên hệ đặt trước khi muốn tư vấn với luật sư.
Trước tiên hãy tham khảo ý kiến với trung tâm tư vấn về vấn đề của bạn.

 

Lịch tư vấn luật sư năm 2021
Thời gian 13:30 ~ 15:30

  Thứ năm Thứ tư
Tháng 4/2021
Ngày 8
Ngày 21
Tháng 5
Ngày 6
Ngày 19
Tháng 6
Ngày 3
Ngày 16
Tháng 7
Ngày 8
Ngày 21
Tháng 8
Ngày 5
Ngày 18
Tháng 9
Ngày 9
Ngày 22
Tháng 10
Ngày 7
Ngày 20
Tháng 11
Ngày 4
Ngày 17
Tháng 12
Ngày 2
Ngày 15
Tháng 1/2022
Ngày 6
Ngày 19
Tháng 2
Ngày 3
Ngày 16
Tháng 3
Ngày 3
Ngày 16

 

Tư vấn bằng tiếng Anh
Nội dung
Tổ chức
Các nội
dung liên
quan đến
cuộc sống
Trong tỉnh
Ibaraki
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Mito
Hội luật sư tỉnh Ibaraki
Ngoài tỉnh
Ibaraki
Hoterasu
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Tochigi
Hiệp hội sản vật- du lịch quốc tế Tỉnh Gunma
Dịch vụ tư vấn bằng điện thoại cho người nước ngoài ở Chiba
Góc tư vấn cho người nước ngoài ở Shinjuku
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima
Hiện trạng cư trú Trung tâm thông tin xuất nhập cảnh
Nhân quyền Phòng tư vấn về nhân quyền cho người nước ngoài
Các vấn đề về sức khỏe AMDA Trung tâm thông tin y tế quốc tế
Các vấn liên quan đến phụ nữ Trung tâm hỗ trợ về hạnh phúc tình yêu
Các vấn đề liên quan đến lao động Số điện thoại tư vấn dành cho lao động nước ngoài
Công tác lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
Trang chủ