Hướng dẫn đối phó với thiên tai

HOME > Thông tin thảm họa > Hướng dẫn đối phó với thảm họa

Bạn nên làm gì khi động đất xảy ra?

Bạn cần chuẩn bị những gì trong trường hợp có động đất?

Động đất là gì? Sóng thần là gì?

Nếu xảy ra sự cố tai nạn nhà máy điện hạt nhân, bạn nên làm những gì?
Nếu có bão , bạn nên làm những gì?

Chúng tôi đã tạo ra một sổ tay hướng dẫn đối phó với thiên tai cho trường hợp khẩn cấp.

Sổ tay hướng dẫn đối phó với thiên tai có thể in ra vừa với kích cỡ hộ chiếu của bạn để dễ dàng mang theo. Quyển sổ tay này cũng có sẵn tại Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế, Phòng Quan Hệ Quốc Tế tại mỗi quận huyện thành phố, và tại văn phòng chi nhánh của Cục Xuất Nhập Cảnh.

(PDF1.75MB)Trang chủ