Thông tin chi tiết

HOME >Về I.I.A > Thông tin chi tiết

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki (IIA) Mở ra cánh cửa với thế giới..
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki (IIA) được thành lập với sự hợp tác của chính quyền địa phương và người dân trong việc quốc tế hóa tỉnh Ibaraki.
Giao lưu quốc tế là một cách để tạo ra một nền văn hóa mới ở Ibaraki. Hiệp hội của chúng tôi hoạt động với nhiều dự án khác nhau trên tinh thần “Trái đất là ngôi nhà của chúng tôi, th ế giới là bạn của chúng tôi”.
Các mục tiêu của I.I.A.
・ Xây dựng quan điểm toàn cầu.
・ Tạo điều kiện để người Nhật và người nước ngoài giao lưu và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.
・ Chúng tôi mong muốn xây dựng một xã hội thân thiện với người nước ngoài.
・ Góp phần hướng tới một thế giới hòa bình bền vững .
Sơ lược về I.I.A
1. Địa chỉ Tầng 2 Trung tâm Kenmin-Bunka, 745 Ushirokawa Senba-cho Mito, Ibaraki / 310-0851(Hãy xem ở bản đồ này 029-244-3811 (Trung tâm tư vấn người nước ngoài)
Fax: 029-241-7611
E-mail:iia@ia-ibaraki.or.jp
2. Thời gian làm việc Thứ hai ~Thứ sáu, 8:30 ~ 17:15
3. Ngày thành lập Ngày 1 tháng 10 năm 1991
4. Cơ quan quản lý Bộ phận quốc tế - tỉnh Ibarki
 
5. Thành viên

Giám đốc: Ông Kazuhiko Oigawa -thống đốc tỉnh Ibaraki

Chủ tịch: Ông Hirofumi Nemoto

Ban ủy viên: 24 người

Thanh tra (kiểm soát): 2 người

Chuyên gia tư vấn: 25 người


TOP