Sách hướng dẫn cho người nước ngoài

HOME > Thông tin lối sống > Hướng dẫn cho cư dân nước ngoài

Thông tin về thủ tục hành chính, trường hợp khẩn cấp và thông tin cuộc sống hàng ngày bằng nhiều ngôn ngữ.
1) Thông tin liên quan đến tai nạn giao thông, thiên tai, tội phạm hình sự.
2) Thông tin giao thông, việc làm, lao động hoặc visa.
3) Thông tin về sức khỏe, bệnh tật hoặc chấn thương.
4) Thông tin về thuế, đăng ký gia đình, phúc lợi, giáo dục.
Bạn có thể tham khảo bằng cách bấm chuột vào hình ảnh (sách điện tử).
Đối với người dùng iPhone và Android, hãy tải ứng dụng sau đây:


Trang chủ

日本語 英語 タガログ語 ポルトガル語 中国語 タイ語