多言語生活情報リンク集
Thông tin cuộc sống Tư cách cư trú (visa) Lao động
Sinh con - nuôi con Giáo dục tiếng Nhật Lương hưu / Y tế / Phúc lợi xã hội
Khẩn cấp / thiên tai Các vấn đề khác liên quan đến cuộc sống
(Nhà ở / Ngân hàng / Tư vấn pháp luật)
Các thông tin khác

更新情報


2020.03.10 ホームページを公開しました
2020.06.02 "Hướng dẫn về việc hỗ trợ tiếp tục công việc cho người nước ngoài bị đuổi việc v.v...(MOJ) " đã được cập nhật.
2020.06.03 "Cuộc sống được kết nối và mở rộng hơn với tiếng Nhật (ACA)" đã được cập nhật.
2020.06.30 "生活・仕事ガイドブック(やさしい日本語版)(ISAJ-MOJ)" đã được cập nhật.
2021.04.23 "Chào mừng đến với trung tâm giải đáp thông tin y tế quốc tế AMDA" đã được cập nhật.Thông tin cuộc sống

SỔ TAY hướng dẫn về cư trú và lao động(Dịch tạm thời) (ISAJ-MOJ)
生活・仕事ガイドブック(やさしい日本語版)(ISAJ-MOJ)
Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng (CLAIR)
Sồ tay hướng dẩn sinh hoạt cho người nước ngoài (IIA)
SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG (OTIT)

Tư cách cư trú (visa)

Các loại thủ tục (ISAJ-MOJ)
Gửi công dân nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản Bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 năm 2012 (ISAJ-MOJ)
Chế độ đăng ký thường trú cơ bản đối với cư dân nước ngoài(MIC)
Dành cho Người nước ngoài Đăng ký Cư trú tại Nhật Bản:Thông tin về Mã số Cá nhân (My Number) (Cabinet Office)

Lao động

Điều kiện làm việc Sổ tay(MHLW)
Sách hướng dẫn để yêu cầu bảo hiểm tai nạn lao động(MHLW)
Hướng dẫn về việc hỗ trợ tiếp tục công việc cho người nước ngoài bị đuổi việc v.v...(MOJ)
Thân gửi đến các nhân viên người nước ngoài đang được thuê làm việc tại công ty(MHLW)

Sinh con - nuôi con

VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN TIỀN TRỢ CẤP NHI ĐỒNG (CLAIR)

Giáo dục tiếng Nhật

Cuộc sống được kết nối và mở rộng hơn với tiếng Nhật (ACA)

Lương hưu / Y tế / Phúc lợi xã hội

Sổ tay y tế (IIA)
Chế độ bảo hiểm lương hưu toàn dân của Nhật Bản (JPS)
Chào mừng đến với trung tâm giải đáp thông tin y tế quốc tế AMDA

Khẩn cấp / thiên tai

Cảnh báo – thông tin lưu ý về khí tượng, dự báo thời tiết vv... (JMA)
Hướng dẫn sử dụng khi sảy ra thiên tai (IIA)
Dành cho tài xế người nước ngoài lái xe tại Nhật Bản(NPA)

Các vấn đề khác liên quan đến cuộc sống (Nhà ở / Ngân hàng / Tư vấn pháp luật)

Sách hướng dẫn tìm nhà (MLIT)
Hướng dẫn mở tài khoán ngân hàng và chuyển tiền khi sinh sống và làm việc ở Nhật Bản (FSA)
Chúng tôi có thể tư vấn về nhân quyền bằng ngôn ngữ của bạn ― Hướng dẫn về tư vấn nhân quyền bằng tiếng nước ngoài ― (MOJ)

Các thông tin khác

Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới(COVID-19)(CLAIR)
Khám phá NHK WORLD-JAPAN
Khám phá NHK WORLD-JAPAN(COVID-19)